2013_07_25, Hodriyat Bridge, Bateen Beach - divyalok
IMG_7230_Hodriyat Bateen_002

IMG_7230_Hodriyat Bateen_002

IMG7230HodriyatBateen002