2013_07_25, Hodriyat Bridge, Bateen Beach - divyalok
IMG_7233_Hodriyat Bateen_005

IMG_7233_Hodriyat Bateen_005

IMG7233HodriyatBateen005