2013_07_25, Hodriyat Bridge, Bateen Beach - divyalok
IMG_7237_Hodriyat Bateen_009

IMG_7237_Hodriyat Bateen_009

IMG7237HodriyatBateen009