2013_07_25, Hodriyat Bridge, Bateen Beach - divyalok
IMG_7232_Hodriyat Bateen_004

IMG_7232_Hodriyat Bateen_004

IMG7232HodriyatBateen004