2013_07_25, Hodriyat Bridge, Bateen Beach - divyalok
IMG_7234_Hodriyat Bateen_006

IMG_7234_Hodriyat Bateen_006

IMG7234HodriyatBateen006