2013_07_25, Hodriyat Bridge, Bateen Beach - divyalok
IMG_7236_Hodriyat Bateen_008

IMG_7236_Hodriyat Bateen_008

IMG7236HodriyatBateen008