2013_07_25, Hodriyat Bridge, Bateen Beach - divyalok
IMG_7235_Hodriyat Bateen_007

IMG_7235_Hodriyat Bateen_007

IMG7235HodriyatBateen007