2013_07_25, Hodriyat Bridge, Bateen Beach - divyalok
IMG_7231_Hodriyat Bateen_003

IMG_7231_Hodriyat Bateen_003

IMG7231HodriyatBateen003