2013_07_25, Hodriyat Bridge, Bateen Beach - divyalok
IMG_7238_Hodriyat Bateen_010

IMG_7238_Hodriyat Bateen_010

IMG7238HodriyatBateen010