2013_07_26, Hodriyat Bridge, Bateen Beach - divyalok
IMG_7246_Hodriyat Bateen_008

IMG_7246_Hodriyat Bateen_008

IMG7246HodriyatBateen008