2013_07_26, Hodriyat Bridge, Bateen Beach - divyalok
IMG_7248_Hodriyat Bateen_010

IMG_7248_Hodriyat Bateen_010

IMG7248HodriyatBateen010