2013_07_26, Hodriyat Bridge, Bateen Beach - divyalok
IMG_7241_Hodriyat Bateen_003

IMG_7241_Hodriyat Bateen_003

IMG7241HodriyatBateen003