2013_07_26, Hodriyat Bridge, Bateen Beach - divyalok
IMG_7244_Hodriyat Bateen_005

IMG_7244_Hodriyat Bateen_005

IMG7244HodriyatBateen005