2013_07_26, Hodriyat Bridge, Bateen Beach - divyalok
IMG_7245_Hodriyat Bateen_007

IMG_7245_Hodriyat Bateen_007

IMG7245HodriyatBateen007