2013_07_26, Hodriyat Bridge, Bateen Beach - divyalok
IMG_7239_Hodriyat Bateen_001

IMG_7239_Hodriyat Bateen_001

IMG7239HodriyatBateen001