2013_07_26, Hodriyat Bridge, Bateen Beach - divyalok
IMG_7247_Hodriyat Bateen_009

IMG_7247_Hodriyat Bateen_009

IMG7247HodriyatBateen009