2013_07_26, Hodriyat Bridge, Bateen Beach - divyalok
IMG_7249_Hodriyat Bateen_011

IMG_7249_Hodriyat Bateen_011

IMG7249HodriyatBateen011