2013_07_26, Hodriyat Bridge, Bateen Beach - divyalok
IMG_7250_Hodriyat Bateen_012

IMG_7250_Hodriyat Bateen_012

IMG7250HodriyatBateen012