2013_07_26, Hodriyat Bridge, Bateen Beach - divyalok
IMG_7243_Hodriyat Bateen_004

IMG_7243_Hodriyat Bateen_004

IMG7243HodriyatBateen004