2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok
IMG_7365_Kite Surfing Beach_024

IMG_7365_Kite Surfing Beach_024

IMG7365KiteSurfingBeach024