2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok
IMG_7358_Kite Surfing Beach_017

IMG_7358_Kite Surfing Beach_017

IMG7358KiteSurfingBeach017