2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok
IMG_7350_Kite Surfing Beach_009

IMG_7350_Kite Surfing Beach_009

IMG7350KiteSurfingBeach009