2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok
IMG_7352_Kite Surfing Beach_011

IMG_7352_Kite Surfing Beach_011

IMG7352KiteSurfingBeach011