2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok
IMG_7364_Kite Surfing Beach_023

IMG_7364_Kite Surfing Beach_023

IMG7364KiteSurfingBeach023