2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok
IMG_7353_Kite Surfing Beach_012

IMG_7353_Kite Surfing Beach_012

IMG7353KiteSurfingBeach012