2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok
IMG_7347_Kite Surfing Beach_006

IMG_7347_Kite Surfing Beach_006

IMG7347KiteSurfingBeach006