2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok
IMG_7355_Kite Surfing Beach_014

IMG_7355_Kite Surfing Beach_014

IMG7355KiteSurfingBeach014