2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok
IMG_7359_Kite Surfing Beach_018

IMG_7359_Kite Surfing Beach_018

IMG7359KiteSurfingBeach018