2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok
IMG_7366_Kite Surfing Beach_025

IMG_7366_Kite Surfing Beach_025

IMG7366KiteSurfingBeach025