2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok
IMG_7368_Kite Surfing Beach_027

IMG_7368_Kite Surfing Beach_027

IMG7368KiteSurfingBeach027