2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok
IMG_7362_Kite Surfing Beach_021

IMG_7362_Kite Surfing Beach_021

IMG7362KiteSurfingBeach021