2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok
IMG_7361_Kite Surfing Beach_020

IMG_7361_Kite Surfing Beach_020

IMG7361KiteSurfingBeach020