2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok
IMG_7351_Kite Surfing Beach_010

IMG_7351_Kite Surfing Beach_010

IMG7351KiteSurfingBeach010