2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok
IMG_7346_Kite Surfing Beach_005

IMG_7346_Kite Surfing Beach_005

IMG7346KiteSurfingBeach005