2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok
IMG_7363_Kite Surfing Beach_022

IMG_7363_Kite Surfing Beach_022

IMG7363KiteSurfingBeach022