2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok
IMG_7344_Kite Surfing Beach_003

IMG_7344_Kite Surfing Beach_003

IMG7344KiteSurfingBeach003