2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok
IMG_7348_Kite Surfing Beach_007

IMG_7348_Kite Surfing Beach_007

IMG7348KiteSurfingBeach007