2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok
IMG_7354_Kite Surfing Beach_013

IMG_7354_Kite Surfing Beach_013

IMG7354KiteSurfingBeach013