2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7118_Arabian Oryx_010

IMG_7118_Arabian Oryx_010

IMG7118ArabianOryx010