2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7110_Arabian Oryx_002

IMG_7110_Arabian Oryx_002

IMG7110ArabianOryx002