2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7138_Arabian Oryx_030

IMG_7138_Arabian Oryx_030

IMG7138ArabianOryx030