2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7114_Arabian Oryx_006

IMG_7114_Arabian Oryx_006

IMG7114ArabianOryx006