2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7121_Arabian Oryx_013

IMG_7121_Arabian Oryx_013

IMG7121ArabianOryx013