2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7132_Arabian Oryx_024

IMG_7132_Arabian Oryx_024

IMG7132ArabianOryx024