2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7111_Arabian Oryx_003

IMG_7111_Arabian Oryx_003

IMG7111ArabianOryx003