2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7134_Arabian Oryx_026

IMG_7134_Arabian Oryx_026

IMG7134ArabianOryx026