2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7128_Arabian Oryx_020

IMG_7128_Arabian Oryx_020

IMG7128ArabianOryx020