2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7136_Arabian Oryx_028

IMG_7136_Arabian Oryx_028

IMG7136ArabianOryx028