2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7113_Arabian Oryx_005

IMG_7113_Arabian Oryx_005

IMG7113ArabianOryx005