2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7117_Arabian Oryx_009

IMG_7117_Arabian Oryx_009

IMG7117ArabianOryx009